Slapen op wolken.jpg

informatie voor patienten

Als zorgbedrijf Equalitas bieden wij patiënten (van tandartsen, plastische en cosmetische chirurgen, dermatologen en pijnspecialisten) de mogelijkheid om, waar nodig en door u gewenst, uw eigen behandeling onder sedatie te laten plaatsvinden. Deze op maat geleverde dienst in de praktijk van uw eigen behandelaar kunnen wij volledig afstemmen op uw behoeften  om zo aanbod en patiëntvriendelijkheid binnen de praktijk te vergroten en de drempel voor patiënten om sommige behandelingen te ondergaan te verkleinen.

Sedatie

Sedatie verschilt op een aantal gebieden van narcose. Bij narcose is er een diepe slaap nodig om een ingreep te kunnen doorstaan (vanwege de pijn die de procedure veroorzaakt of de omstandigheden waarin de procedure moet worden uitgevoerd). Bij sedatie is er slechts sprake van een toestand van verminderd bewustzijn, die meer dient om, populair gezegd, “de tijd door te brengen tot patiënten de praktijk weer kunnen verlaten.” Dit kan zijn vanwege angst of omdat de procedure lang of oncomfortabel is. Twee totaal verschillende uitgangspunten, maar met een (gedeeltelijk) identieke oplossing.

Voor wie?

Zoals eerder aangegeven zijn er meerdere patiëntengroepen die in aanmerking komen voor een behandeling onder sedatie. In het verleden lag de nadruk bijna volledig op de angstpatiënten. Zij hebben door vervelende ervaringen een angst ontwikkeld die een steeds grotere barrière vormt om de noodzakelijke ingrepen en zelfs controles te laten verrichten. Deze mensen werden dan onder narcose gebracht, behandeld en konden na een verkoeverperiode huiswaarts. Dit had enkele nadelen. Een algehele narcose is een vrij ingrijpende behandeling, met eigen ongemakken en complicaties (beademingsbuisjes door de neus of mond inbrengen kan achteraf pijn doen, zelfs bloedingen veroorzaken). Dit terwijl de behandeling zelf (na plaatselijke verdoving) eigenlijk geen pijn meer doet. Vanwege de hogere doses medicatie en handelingen is narcose niet voor iedereen geschikt, waardoor bepaalde groepen patiënten niet behandeld kunnen worden. Dit “nee moeten verkopen” hebben we altijd erg moeilijk gevonden. Een ander nadeel dat we tegen kwamen was de constatering dat mensen niet van hun angst werden afgeholpen. De vervelende situatie werd er als het ware tussen uit geknipt maar verbeterde niet. Dit kan prima bij mensen die het discomfort niet willen ervaren maar vaak willen ze ook wat meer begeleiding in het traject voor, tijdens en na de eigenlijke behandeling.

Ook de risico’s en nadelen die kleven aan het geven van lachgassedatie zijn duidelijk minder bij sedatie. In principe is er in ziekenhuizen weinig ruimte meer voor lachgas, omdat er gewoonweg betere (en veiligere) methodes bestaan (narcose en sedatie). Omdat er bij lachgas een duidelijk gevaar voor de ongeboren vrucht (en dus voor zwanger personeel) is aangetoond mag lachgas alleen worden gebruikt met een dubbelmaskersysteem. Verdere bijwerkingen van lachgas zoals beenmergdepressie en neuropathieën zijn bij sedatie niet aangetoond.

Wij kunnen dus bijna alle patiënten een behandeling onder sedatie bieden, angstpatiënten, cliënten met co-morbiditeit die niet in aanmerking komen voor narcose, evenals mensen die de ingreep gewoon niet prettig vinden en daar liever een beetje bij willen doezelen en in het algemeen alle lachgaspatiënten.

Werkwijze

Het traject begint met een vragenlijst, die u naar waarheid en zo volledig mogelijk dient in te vullen. In die vragenlijst komen zaken aan bod als lengte, gewicht, allergieën en voorgeschiedenis, maar ook verzoeken van vanuit uw kant, zoals extra informatie of een persoonlijk gesprek. U kunt ook aangeven of u behoefte heeft aan extra begeleiding in het hele traject. Dit doen wij onder andere met Craniosacraal therapie, waarmee onze therapeuten op individuele schaal al spectaculaire resultaten hebben bereikt. Met elke cliënt kan een behandelplan worden opgesteld, al naar gelang uw wens of behoefte.

Als wij de vragenlijst van u hebben ontvangen wordt deze beoordeeld door de anesthesioloog. Soms zijn er nog extra vragen of onderzoeken nodig om een goed beeld van uw gezondheidstoestand te krijgen en om u een goede en veilige sedatie op maat te kunnen aan bieden. Dat kan telefonisch, tijdens een persoonlijk consult of door aanvullend onderzoek (bloedprikken of een ecg) via de huisarts. Na goedkeuring wordt u dan ingepland voor een behandeling.

De dag van de ingreep

Het is zeer belangrijk dat u voor een behandeling onder sedatie van tevoren nuchter bent. Dit betekent dat uw maag voor aanvang van de ingreep leeg moet zijn. Dit is om de kans op misselijkheid te verminderen, maar veel belangrijker nog om te voorkomen dat tijdens de behandeling voedsel vanuit uw maag in uw longen terecht komt, wat een zeer gevaarlijke complicatie tot gevolg kan hebben. Voor uw veiligheid handhaven we dit beleid dan ook strikt.

 

Voorbereiding:

 • U dient een half uur voor uw behandeling aanwezig te zijn; dit is de aankomsttijd

 • Tot 6 uur voor die aankomsttijd mag u nog eten; daarna niet meer

 • Tot 2 uur voor die aankomsttijd mag u nog drinken; daarna niet meer

 • Naast eten mag u ook geen kauwgum meer

 • Drinken bestaat uit water, thee, koffie, appelsap;

 • Geen melk(producten), koolzuurhoudende dranken of dranken met vruchtvlees, maximaal 2 glazen

 • 2 Uur voor aankomsttijd wordt aangeraden om 1000 mg paracetamol in te nemen

 • Make-up, lenzen, nagellak, kunstnagels en piercings dienen verwijderd te zijn

 • Er dient persoonlijke begeleiding met u mee te komen die u met de auto naar huis brengt

 • Er dient (tot 24 uur na de behandeling) thuis iemand aanwezig te zijn die u in de gaten kan houden

 • In sommige situaties kan of moet van deze regels afgeweken worden; Dit hoort u dan van tevoren van ons

 

Op de dag van uw behandeling is naast het behandelteam ook het sedatie team aanwezig. Dit sedatie team bestaat uit een anesthesioloog en een anesthesie medewerker, (para)medici die zich gespecialiseerd hebben in anesthesiologie (screening, narcose/sedatie en pijnbestrijding voor, tijdens en na de behandeling). Zij zullen voortdurend bij u blijven en ademhaling, hartslag, bloeddruk en sedatie continu bewaken. We werken met een vast team, dat elkaar goed kent en perfect op elkaar is ingespeeld. De samenstelling zal dus niet wisselen en in principe zal de anesthesioloog waarmee u uw behandelplan heeft afgesproken ook de persoon zijn die het uit voert. Uiteraard zijn wij allemaal BIG geregisteerd en ALS geschoold en werken wij volgens de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Anestesiologie (NVA).

Na een kennismakingsrondje en een (verplichte) veiligheidsbriefing, waarin de details van u als persoon en de behandeling nog even kort tussen u, de behandelaars en het sedatie team worden besproken, wordt u aangesloten aan de monitors. Er worden ECG stickers op  u bovenlichaam geplakt om tijdens de ingreep continu een hartfilmpje van u te maken. Ook wordt een bloeddrukband en een metertje om het zuurstofgehalte in uw bloed te meten aangesloten.

De sedatie zal worden toegediend door middel van een infuus. Deze canule zal worden aangebracht in een bloedvat van elleboogplooi of onderarm. Wij maken gebruik van het slaapmiddel Propofol en de pijnstiller Remifentanil, 2 middelen die heel snel in werken en ook weer heel snel uit werken, waardoor uw hersteltijd tot een absoluut minimum beperkt zal worden. De dosering zal worden bepaald op basis van uw leeftijd, gewicht en persoonlijke omstandigheden.

Na zuurstoftoediening zult u snel en over het algemeen zeer aangenaam in slaap vallen. Tijdens de ingreep krijgt u ook nog pijnstilling door middel van plaatselijke verdoving, waardoor u ietwat slaperig, maar wel comfortabel en pijnvrij wakker zult worden. Na een korte periode kunt u dan weer, onder begeleiding, de praktijk verlaten. Voor pijnstilling na de ingreep (als de plaatselijke verdoving langzaam is uitgewerkt) zal worden gezorgd door middel van een recept.

Bijwerkingen

De bijwerkingen van sedatie zijn minder heftig dan bij een narcose. Dit komt omdat er geen buisje in neus of mond ingebracht hoeft te worden (met als mogelijk gevolg bloedingen en keelpijn) en de dosis vele malen lager is dan bij een algehele anesthesie. Buiten de sporadisch voorkomende blauwe plekken of lichte pijn van het infuus beperken zich de bijwerkingen tot wat kleine ongemakken. U kunt zich nog wat slaperig voelen. Geadviseerd wordt om het even rustig aan te doen. Het cliché “luisteren naar uw lichaam” is in dit geval een waarheid. Wij hebben niet de arrogantie dat we het beter te weten dan u, maar we kunnen u uiteraard wel wat adviezen geven.